Het Living Lab: Herstel Eerst

Het living lab ‘Herstel Eerst’ onderzoekt hoe de circulaire economie in Vlaanderen versterkt kan worden door kapotte elektr(on)ische apparaten eerst te repareren en te hergebruiken, in plaats van ze onmiddellijk te recycleren. De focus ligt hierbij op klein huishoudelijk elektro (KHE). ‘Herstel Eerst’ zet verder in op de transitie naar een circulaire economie en de Vlaamse beleidsdoelstelling om materiaalverbruik met 30% te verminderen tegen 2030. 

De leading partners en promotoren van het living lab Herstel Eerst zijn Repair&Share, Herw!n en Maakbaar Leuven. Het project is een breed partnerschap met verschillende Kringwinkels, afvalintercommunales, Recupel, retailers, producenten, herstelbedrijven, en opleidings-, onderzoeks- en overheidsinstellingen.

Met de steun van: VLAIO: Agentschap Innoveren & Ondernemen

Waarom dit project?

Heel wat huishoudtoestellen die vandaag in de recyclagestroom belanden, zijn nog perfect herstel- en herbruikbaar. Het Living Lab Herstel Eerst onderzoekt hoe we de levensduur van klein huishoudelijk elektro kunnen verlengen door het te repareren en/of in hergebruik te brengen. 

Zo dragen we bij aan de transitie naar een circulaire economie, met een hoger waardebehoud van consumentenelektronica in de hele gebruiksfase en een substantiële vermindering van materiaalgebruik.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Met ‘Herstel Eerst’ zetten we verder in op de transitie naar een circulaire economie en de Vlaamse beleidsdoelstelling om materiaalverbruik met 30% te verminderen tegen 2030.

Wat is het plan?

Binnen dit VLAIO Living Lab lanceren en evalueren we proefprojecten en schalen we succesformules verder op. We delen kennis met projectpartners en een breder netwerk van stakeholders in interne en open leersessies.

We brengen alle actoren uit de waardeketen samen om structurele uitdagingen binnen de hersteleconomie aan te pakken. Met een breed partnerschap van herstellers, producenten, kringloopcentra, retailers, onderzoekers en beleidsmakers zoeken we naar oplossingen om herstel van klein elektro positief te beïnvloeden.

Concreet zet Herstel Eerst in op vier domeinen:

  1. Het bewarend inzamelen van afgedankt elektro
  2. De opleiding en tewerkstelling van diagnose- en herstelmedewerkers
  3. De uitbouw van kwalitatieve en laagdrempelige diagnose- en herstelpunten verspreid over Vlaanderen
  4. Het verhogen van de vraag naar herstel bij consumenten. 

Wat doet Maakbaar Leuven in dit project?

Maakbaar gebruikt de midden van dit project om er hands-on mee aan de slag te gaan. Bram Geysen kwam er hierdoor bij als de project coordinator. Concreet werkt hij vandaag aan 2 extra stedelijke hersteldiensten.

  1. Een nieuwe wekelijkse herstelhub in de maakleerplek. LEES MEER HIER.
  2. Online stofzuiger diagnose en herstel dienst. LEES MEER HIER.

Via onze stedelijke portaal Leuvenfixt.be brengen wij alle hersteldiensten rond het Leuvense tot bij burgers en organisaties.

Scroll to Top