Samen verkleinen we de e-waste afvalberg

Door in te zetten op meer herstel en hergebruik, wil Maakbaar Leuven een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen electronisch afval veroorzaakt door kleine elektrische apparaten.

Een toestel kapot? Overweeg eerst herstel

Overal in de wereld en ook in België zijn er allerlei herstelinitiatieven opgestaan waar je terecht kan voor gratis of betaalbaar herstel van kapotte spullen.

Via een groeiend aantal repair cafés is herstel steeds meer bereikbaar en mogelijk wereldwijd. Kijk maar eens op je gemeentewebsite of afvalkalender. Je vind vast een repair café in jouw buurt of gemeente.

Via onze stedelijke website Leuvenfixt.be promoten wij alle herstelopties in en rond het Leuvense.

Waarom is e-waste een probleem?

Volgens de United Nation’s Global E-waste Monitor 2024 vertegenwoordigen kleine apparaten bijna één derde van de totale jaarlijkse massa aan e-waste in de wereld. Daarvan wordt slechts 12% gedocumenteerd als formeel verzameld en gerecycleerd.

Vervuiling

maakt mensen ziek

Jaarlijks komen 58.000 kg kwik en 45 miljoen kg gevaarlijke kunststoffen in het milieu terecht door niet-naleving van e-waste beheer. Dit maakt mensen en planeet ziek.

Grondstoffen

zijn beperkt

Tegen 2030 zullen de eisen van 5,6 miljard consumenten de aarde zo snel uitputten van hulpbronnen dat we twee planeten nodig hebben om ons te ondersteunen.

Als iedereen zou leven zoals westerse consumenten, zouden we vijf planeten nodig hebben.

Recycleren

is complex

Elektronische apparaten bevatten een mix van metalen, kunststoffen, glas en andere materialen die vaak heel moeilijk kunnen worden gescheiden voor recyclage.

Onze missie

Door in te zetten op meer herstel en hergebruik en in samenwerking met burgers en organisaties, wil Maakbaar Leuven een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen e-waste veroorzaakt door kleine elektr(on)ische apparaten.

Wij werken het liefst lokaal en bottom-up. We laten ons leiden door de volgende 4 princiepes.

Hands-on

Wij faciliteren hands-on herstel en hergebruik. Erover praten is belangrijk maar wij willen vooral zoveel mogelijk DOEN.

Fill-a-gap

Wij starten waar commerciële bussinessmodellen moeten stoppen. We zoeken geen commerciële concurrentie op, we werken liever samen.

Collaborate

Wij werken samen met vrijwilligers en organisaties om te kunnen schalen.

Verankeren

Onze experimenten en projecten moeten leiden tot meer structureel herstel en hergebruik. Oplossingen moeten liefst op eigen kracht verder kunnen evolueren.

Onze partner projecten

Het is de ambitie van Maakbaar Leuven om meer te doen bovenop de vrijwilligerswerking met zijn repair café’s. Samen met verschillende partners hopen wij hands-on vorm te kunnen geven aan een circulaire toekomst waarin alles maakbaar is.

Cronos organiseert hun eerste Corporate Repair Café voor meer dan 9.000 personeelsleden!

Het corporate repair café van Cronos bespaarde 289 kg CO2, dat is zoals het laten groeien van 5 boompjes gedurende 10 jaar. Een mooie eerste start!...

Project E6: Extended-lifetime of End-of-Use Electrical Equipment.

In 6 Europese regio’s zetten we lokale samenwerkingen op voor het verlengen van de levensduur van elektr(on)ische apparaten...

Wij zijn op zoek naar bedrijven die een eigen repair café willen opstarten.

Om de beperkingen van een klassiek repair café te overwinnen is Maakbaar Leuven op zoek naar grote bedrijven die zelf aan de slag willen gaan met een intern repair café...

Het Living Lab: Herstel Eerst

Onderzoekt hoe we de circulaire economie in Vlaanderen kunnen versterken door kapotte eletr(on)ische apparaten eerst te repareren en te hergebruiken, in plaats van te recycleren...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van onze projectwerking en vzw evolueert. Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en volg onze socials. Vragen kunnen via info@maakbaarleuven.be gesteld worden.

We sturen niet meer dan  3 nieuwsbrieven per jaar. Uitschrijven is eenvoudig en je emailadres wordt met niemand gedeeld.

Hoe kan jij ons helpen?

Er zijn verschillende manieren waarop jij onze missie kan ondersteunen. DESIGN TODO

hersteller tijdens een Repair Cafe

Ondersteuner tijdens een Repair Cafe

Trekker van een Repair Cafe

Trekker van een Corporate Repair Café

Hobby hersteller @home

Sponsor

Wie zijn wij?

Maakbaar Leuven is een vzw opgericht in 2019. Sinds onze start kunnen we rekenen op vele vrijwilligers in en rond onze repair cafés. Daarnaast hebben we een bestuurs- en adviesraad. Voor onze projectwerking werken we met professionele medewerkers.

Bestuurder Jan Larosse

Jan Larosse

Bestuurder

Jan is oprichter en een actieve bezieler. Zijn lange carrière en netwerk zijn van onschatbare waarde.

Bestuurder Joost Duflou

Joost Duflou

Bestuurder

Joost is Prof aan de KUL en organiseert het repair café in Heverlee. Hij leidt onderzoeksactiviteiten op het gebied ontwerpmethodologieën en levenscyclusengineering.

Bestuurder Koen Misseur

Koen Miseur

Bestuurder

Koen is Policy Advisor Green economy bij het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Adviseur Luk Aerts

Luk Aerts

Adviseur

Luk is hersteller in repair cafés en een ingenieur gepassioneerd door klimaatadaptatie, energietransitie en milieubeleid.

Medewerker Erik Béatse

Erik Béatse

Algemeen Coordinator

Erik is oprichter en een sociaal ondernemer. Hij organiseert het repair café in HAL5 te Leuven. Daarnaast begeleidt hij organisaties die met een frisse blik hun maatschappelijk impact willen herbekijken.

Medewerker Bram Geysen

Bram Geysen

Project Coordinator

Bram begeleid verschillende projecten en initiatieven op dagelijkse basis. Hij is o.a. verantwoordelijk het 'Living Lab' project.

Medewerker Kris Jehaes

Kris Jehaes

Project Coordinator

Kris is hersteller en ondernemer. Hij is o.a. initiator en bezieler van het Corporate Repair Café concept.

Medewerker Steven Van Crieckinge

Steven Van Criekinge

Community Builder

Steven is verantwoordelijk voor alle aspecten met betrekking tot o.a. het recruteren, motiveren en te woord staan van bestaande en nieuwe vrijwilligers en repair cafés.

Medewerker Annechien Tielens

Annechien Tielens

Project Coordinator

Annechien begeleid verschillende projecten en initiatieven op dagelijkse basis. Zij is verantwoordelijk het 'E6' project.

Sponsors

De volgende organisaties dragen financieel en vaak ook hands-on bij aan onze missie.

Stad Leuven Logo

Project partners

Met de volgende partners werken wij ondermeer samen in het kader van langlopende projecten.
Scroll to Top